Eelco Hakman

De Praktijk bestaat uit 2 gedeelten:

1. Tandheelkunde en psychodiagnostiek

2. De psychotherapiepraktijk

 


 

 1.   Tandheelkunde en psychodiagnostiek

 

In deze praktijk werkt Eelco Hakman.

Een mond is meer dan een bak met tanden. De mond is het meest multifunctionele orgaan van ons lichaam. We moeten er mee eten, ademhalen, praten, vrijen, en het is een poort tussen binnen en buiten. Afwijkingen in deze functies kunnen tot klachten in de mond leiden, bijvoorbeeld mondbranden, maar ook vele andere. Dergelijke zogenaamde functionele klachten zijn vaak moeilijk te doorgronden. Ook kunnen diverse klachten ontstaan door te veel activiteit van de kauwspieren. De reden van deze (over)activiteit kan in talloze - voor de tandarts onzichtbare - oorzaken liggen. Daarnaast zijn er voor de huisarts 'onzichtbare' tandheelkundige oorzaken die tot een diffuus neurologisch of psychisch beeld leiden. Bij mondbranden, wortelkanaalbehandelingen, implantaten, protheseproblemen, recidiverende onbegrepen pijnklachten, en kaakgewrichtsklachten is diagnostiek essentieel.

Naast de screening van tandheelkundige klachten richt de praktijk zich op de indicaties en contra-indicaties van gezichtsveranderingen.

De diagnostiek wordt volledig vergoed door de verzekeraar. 

Procedure: Verwijzing door kaakchirurg of huisarts. Op de verwijzing moet expliciet vermeld worden: Specialistische GGZ, tweede lijn in verband met diagnostiek met vermelding AGB-code verwijzer. 

Informatie brief die u mee kunt nemen ten behoeve van Huisartsverwijzing.

Wachtlijst: De wachttijd is meestal korter dan twee weken

 

 


 

2. De Psychotherapiepraktijk

 

In de psychotherapiepraktijk werken twee psychotherapeuten: Leonie Huberts en Eelco Hakman (zijn beide BIG geregistreerd). Leonie Huberts is lid van het NIP. Eelco Hakman is lid van het NVP (Supervisor), LVVP, VCgP (Supervisor en leertherapeut). 

Procedure: Voor het inschrijven in onze praktijk heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts, een geldig verzekeringsbewijs en een legitimatiebewijs. Het is de bedoeling dat u voorgenoemde stukken meeneemt naar het intakegesprek. De kosten worden gedekt door de verzekering.

Wachtlijst: De wachttijd is ongeveer 2 weken. 

Rechten: BIG geregistreerde klinisch psychologen/psychotherapeuten zijn verplicht zich te houden aan hun beroepscode. Uw rechten zijn in de wet beschermd, meer informatie en andere regelgeving kunt u vinden op LVVP.info. Of u kunt contact opnemen met de LVVP, Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht, tel. 030-2364338. De LVVP is de Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. Hier vindt u het kwaliteitsstatuut (van Huberts) en van Hakman