Eelco Hakman

Van Bismarck tot Brånemark: de moeilijke patiënt

 

Als vervolg op de cursussen 'Psychodiagnostiek voor de tandheelkundig specialismen' deel I & II komen nu de specifieke typen van 'de moeilijke patiënt aan de orde. De cursus begint met een oefening in de kunst van het luisteren, waarbij met behulp van klassieke muziek een aantal trucs geleerd worden. Aan de hand van 
audiobanden, casusverslagen en video's worden de meest voorkomende typen van de ‘moeilijke’ patient 
besproken. Tevens worden de cursisten vertrouwd gemaakt met de basisvaardigheden 
om met dit soort patiënten om te gaan. 
De volgende twee punten worden vanuit de eerste cursus als bekend verondersteld: 

1) De mond (en het hele orale gebeuren) is multifunctioneel, dat wil zeggen dat de mond een rol 
vervult in de voeding, in de communicatie, op het affectieve vlak en een poort is tussen binnen en buiten. 
Een klacht in de mond kan derhalve direct betrekking hebben op een van deze 
functies en is in zo'n geval niet te verhelpen met welke tandheelkundige 
ingreep dan ook. 

2) Tandheelkundigen zijn 'doe-mensen' en hebben weinig oog voor psychopathologie, terwijl 
echter bij 30% van de Nederlandse populatie in mindere of meerdere mate hun functioneren 
(en disfunctioneren!) hierdoor bepaald wordt en derhalve interfereert met de behandeling, met 
alle gevolgen van dien wanneer dit niet onderkend wordt. 

De specifieke typen van 'moeilijke' patiënten zijn ingedeeld in 4 groepen 
(traumatologie, onbegrepen pijn, gnathologie en orthodontische chirurgie), waarbij van 
iedere groep een voorbeeld in z'n geheel uitgewerkt wordt. Ook wordt aandacht besteed 
aan het feit of de moeilijkheid nu in de klacht, in de patiënt, in de behandelaar of in een 
combinatie van deze schuilt.

De kosten voor deze cursus incl. lesmateriaal en diner bedraagt € 530,- .
Cursus op vrijdag: ontvangst 13.00 uur en cursus van 13.30 tot 23.00 uur. 

De cursus is geaccrediteerd bij het KRT, KRM, KRTP, KNMG en staat ingeschreven bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.

Kort programma

Eerstvolgende data:
Vrijdag 13 oktober 2023 (middag en avond)
Vrijdag 24 mei 2024 (middag en avond)

Meer info en inschrijven: cursus@eelcohakman.nl