Eelco Hakman

Over eksters, kraaien en spreeuwen; Het leven wordt voorwaarts geleefd, en achterwaarts begrepen.

Als vervolg op de cursus Psychodiagnostiek deel I (Inleiding) staat in Psychodiagnostiek deel II het zelfstandig uitvoeren van de 3-sporen-anamnese centraal. Middels deze 3 sporen tw. organisch, psychologisch en sociaaleconomisch, krijgt men een completer overzicht over het functioneren van de patiënt, waarbij zowel de zgn. 'functionele klacht', als de reeds bestaande psychopathologie gedetecteerd kunnen worden. Eerst op die manier is het mogelijk om van een diagnose te spreken die recht doet aan de patiënt in zijn geheel. De stelling hier luidt: 'Er bestaat geen prognose zonder diagnose, en geen diagnose zonder (3-sporen-)anamnese'.

Cursus II is het echte praktijkdeel, een soort ‘hands-on’ cursus. Het is tevens de leukste van de drie, waarbij de cursisten ontdekken hoe een ieder zijn eigen werkelijkheid/eigen patient a.h.w. creëert.

Na een korte samenvatting van deel I zullen op de vrijdag 3 professionele acteurs ieder de rol van een patiënt spelen, waarbij de cursisten bij de betreffende patiënten anamnese, diagnose en prognose op tafel moeten zien te krijgen, en een behandelvoorstel aan de patiënt mogen voorleggen. Met de video als microscoop van het gedrag wordt de psychopathologie rond de mondholte verkend. De camera legt de hele zaak (genadeloos) vast, waardoor de mogelijkheid ontstaat om de uitspraak: "het leven wordt voorwaarts geleefd, maar achterwaarts begrepen" op de zaterdag te toetsen.

Kort programma

Eerstvolgende data:
Vrijdag 23 september en zaterdag 24 september 2022 (VOL)
Vrijdag 7 oktober en zaterdag 8 oktober 2022 (VOL)
Vrijdag 17 maart en zaterdag 18 maart 2023 (VOL)
Vrijdag 12 mei en zaterdag 13 mei 2023

Meer info en inschrijven: cursus@eelcohakman.nl