Eelco Hakman

Accreditatie door: 

Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT)

Cursus I:   17 punten

Cursus II:  15,5 punten

Cursus III: 8,5 punten

Kwaliteitsregister Mondhygienisten (KRM)

Cursus I:   17 punten

Cursus II:  16 punten

Cursus III: 7 punten

Kwaliteitsregister TandProthetici (KRTP)

Cursus I:   18 punten

Cursus II:  15,5 punten

Cursus III: 7,5 punten

Centrum post initieel onderwijs nederland (CPION)

Centraal register kort beroepsonderwijs (CRKBO)

KNMG