Eelco Hakman

Accreditatie door: 

Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT)

Cursus I:   17 punten

Cursus II:  8,5 punten

Cursus III: 15,5 punten

Kwaliteitsregister Mondhygienisten (KRM)

Cursus I:   17 punten

Cursus II:  7 punten

Cursus III: 16 punten

Kwaliteitsregister TandProthetici (KRTP)

Cursus I:   18 punten

Cursus II:  7,5 punten

Cursus III: 15,5 punten

Centrum post initieel onderwijs nederland (CPION)

Centraal register kort beroepsonderwijs (CRKBO)

KNMG